Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

A A A
Разработка на софтуер

 

Софтуерните услуги на Академис ЕООД се състоят от следните дейности:

 • Разработка на Интернет/интернет базирани приложение и решения
 • Разработка на софтуер за подпомагане на Вашите производствени процеси
 • Разработка на системи за обработка на клиентски бази данни
 • Разработка на интерфейси за интегриране и комуникация с други софтуерни системи
 • Разработка на обособени компоненти за нашите клиенти

Ние ще ви предложим най-опитните IT специалисти, за всяка специфична задача, и ще ви предоставим възможността да изберете сами екипа, който ще се заеме с Вашия проект.
Всеки доставен от Нас софтуерен модул преминава през дълъг процес на тестване и качествен контрол, включващ използването на най-модерните средства за автоматизирано тестване. Акаемис използва най-добрите практики и стандарти, наложени във софтуерната индустрия, за да осигури прозрачност и управляемост от страна на клиента на всички дейности свързани с проекта.
Нашият екип е специализиран в разработката и усъвършенстването на приложения разработени с помощта на C#, VB.NET, VC++, Delphi или ASP.NET за .NET платформа и е изграден от доказани професионалисти в изброените области.

Нашият опит включва:

 • Програмни езици: Assembler, ANSI C, C++, C#, Object Pascal, Java, UML
 • Програмни среди: Microsoft® Visual Studio.NET, Borland® Developer Studio, Borland® Kylix, Microsoft® FrontPage
 • Инструменти за моделиране: Microsoft® Visio, Sparx Systems Enterprise Architect
 • Технологии: Win32, Windows Forms, VCL, CLX, Indy, IBX,  FastReport, QuickReport, Rave Reports
 • ASP, ASP.NET, HTML, DHTML, CSS, XML, JavaScript, Ajax, Web Services, Windows SharePoint Services
 • ADO.NET, Enterprise Library, NHibernate, NUnit, TypeMock, J2ME
 • Сървърни платформи: Microsoft® Windows Server 2003, Microsoft® Office SharePoint Server, Microsoft® BizTalk Server
 • Сървъри за бази данни: Microsoft® SQL Server, Oracle, Borland® Interbase, Firebird, PostgreSQL, MySQL
 • Свързване със системи за процесен контрол: OPC, ABB VIP, GCOM, RS232, RS484

Нашите услуги за разработка на софтуерни решения включват:

 

 • Дизайн и програмиране на приложения за Win32 и Microsoft®.NET платформи
 • Мигриране на приложения към Microsoft®.NET платформа
 • Разработка, поддръжка и усъвършенстване на съществуващи приложения за Microsoft®.NET
 • Разработка на приложения за Microsoft®.NET Compact платформа
   custom-software-development

Запитване и консултация по разработка на софтуер   

Телефони за контакт:

0877-52-59-69