Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

A A A

ЦПО "Академис" организира специализирани обучения за земеделски стопани кандидатстващи по мерките на ПРСР. Курсовете се провеждат онлайн по следните тематики:

  • Биологично земеделие – 18 уч. часа -120 лв
  • Агроекология и климат – 18 уч. часа - 120 лв
  • Опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор– 30 уч. часа - 120 лв.
  • Фермер – 150 уч.ч. - 260 лв.
  • Растениевъд – 150 уч. ч.- 260 лв.
  • Животновъд – 150 уч. ч.- 260 лв.
  • Агроеколог – 150 часа- 260 лв.
  • Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство- 30 уч.ч.- 120 лв.

За допълнителна информация и записване може да се свържете с нас на телефон 0877525969.