Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

A A A

 

  
 

Агенция по заетостта стартира прием на заявления за БЕЗПЛАТНИ обучения по ДИГИТАЛНИ компетенции

 

 

Агенция по заетостта започна прием на заявления за  безплатни обучения по дигитални компетенции базово и средно ниво  проект „Обучения за Di-Gi  умения и компетенции”, съфинансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. обученията са допустими за заети по трудови и служебни правоотношения и самонаети лица. 

Заявленията за получаване на ваучер за обучения се подават само чрез електронно заявление в сайта на Агенция по заетостта тук. След подаване на заявлението кандидатстващият ще получи на електронната си поща информация за номера, под който е регистриран в системата на Агенцията по заетостта. При одобрение ще му бъде издаден ЕЛЕКТРОНЕН ВАУЧЕР за заявеното обучение, а при неодобрение – ще получи мотивиран отговор.


Обучение за базово ниво на общи дигитални умения /нива 1-2 от DigComp 2.1/  

Програмата за обучение има за цел да подпомогне овладяване на базови знания, умения и нагласи за използването на дигитални технологии и изграждането на базови дигитални компетентности и приложението им в различни предметни области.

Учебното съдържание за базово ниво на общи дигитални умения е разпределено в 5 модула, съответстващи на всяка от петте области на компетентност в Европейската рамка за дигитална компетентност DigComp 2.1. Всеки от модулите съдържа толкова учебни единици (теми) и със същите имена, колкото и каквито са конкретните компетентности в съответната област на компетентност от DigCom 2.1, разглеждана в дадения модул.

  1. Грамотност, свързана с информация и данни
  2. Комуникация и сътрудничество
  3. Създаване на дигитално съдържание
  4. Безопасност
  5. Решаване на проблеми

Общият брой часове за обучение за базово ниво на общи дигитални умения е 45 учебни часа. Програмата за обучение е допълнена с модул за обучение за публични дигитални услуги с хорариум 10 учебни часа.

Академис ЕООД предлага дистанционна форма на обучение във видеоконферентна среда с водещ лектор – експерт в областта. Участниците ще може да се подготвят и самостоятелно с неограничен осигурен достъп до учебните материали на платформата ни https://test.academis.bg

 

   

Обучение за средно ниво на общи дигитални умения /нива 3-4 DigComp 2.1/  

   

Програмата за обучение има за цел да подпомогне овладяване на средно ниво на общи дигитални компетенции, включващи знания, умения и нагласи за използването на дигитални технологии и приложението им в различни предметни области. Темите и очакваните резултати, заложени в програмата за обучение съответстват на поставените цели за нива 3-4 на Европейската рамка за дигитална компетентност (DigComp 2.1).

Учебното съдържание за средно ниво на общи дигитални умения е разпределено в 5 модула, съответстващи на всяка от петте области на компетентност в Европейската рамка за дигитална компетентност DigComp 2.1. Всеки от модулите съдържа толкова учебни единици (теми) и със същите имена, колкото и каквито са конкретните компетентности в съответната област на компетентност на DigComp 2.1, разглеждана в дадения модул.

  1. Грамотност, свързана с информация и данни
  2. Комуникация и сътрудничество
  3. Създаване на дигитално съдържание
  4. Безопасност
  5. Решаване на проблеми

Общият брой часове за обучение за средно ниво на общи дигитални умения е 45 учебни часа.

Академис ЕООД предлага дистанционна форма на обучение във видеоконферентна среда с водещ лектор – експерт в областта. Участниците ще може да се подготвят и самостоятелно с неограничен осигурен достъп до учебните материали на платформата ни https://test.academis.bg

 

Завършване на обучение

   

Участниците в обучението по дигитални умения се явяват на заключителен изпит, който се провежда по електронен път в електронния сертификационен модул на Единния сертификационен център. Всеки, който е присъствал минимум 80% от предвидения хорариум часове има право да се яви на изпит. Обучаемият може да се яви на изпит не повече от два пъти.

При успешно положен изпит обучаемият получава Сертификат за придобито ниво на компетентност в съответствие с Европейската рамка за дигитална компетентност DigComp 2.1.

 

 
 


    Записване за обучение в 3 лесни стъпки и получаване на ваучер от Агенция по заетостта

   Телефон за информация и                    записване:

          0877-52-59-69

 

Стъпка 1. Последвайте линка и попълнете Заявление за предоставяне на обучение с ваучер в Агенция по заетостта като посочите АКАДЕМИС ЕООД за доставчик на обучение

ЛИНК ЗА ЗАПИСВАНЕ

ВАЖНО: При попълване на заявлението в секция Проект посочете Обучения за DI-GI умения и компетенции, в секция "Избор на обучение" моля да посочите - Ниво на обучение: Базово / Средно ниво; Форма на обучение: Дистанционно обучение; Доставчик на обучение: АКАДЕМИС ЕООД

Стъпка 2. След одобрение на заявлението от Агенция по заетостта системата ще генерира електронен ваучер, който ще бъде автоматично изпратен на посочената от Вас електронна поща, както и на избрания от Вас Доставчик на обучение /ДОБ/.

Стъпка 3. След като в АКАДЕМИС ЕООД получим от Агенция по заетостта вашия електронен ваучер, ще Ви изпратим потвърждаващ имейл с последваща информация за предстоящото обучение